เหม็นยางจังหวัดอุดรธานี เป็นจ.ใหญ่ในภาคดวงอาทิตย์ออกเลี่ยงนอกเหนือและเป็นหมดไปปฏิบัติการกลุ่มบุรีภาคอาทิตย์ออกเฉียงนอกเหนือ | www.forsaledd.com 

ประกาศอัพเดท

เหม็นยางจังหวัดอุดรธานี เป็นจ.ใหญ่ในภาคดวงอาทิตย์ออกเลี่ยงนอกเหนือและเป็นหมดไปปฏิบัติการกลุ่มบุรีภาคอาทิตย์ออกเฉียงนอกเหนือ

ลงประกาศเมื่อ 21 มิ.ย. 2560 อัพเดทล่าสุด 21 มิ.ย. 2560 03:16:15 น. เข้าชม 108 ครั้ง

รูปภาพประกาศ

รายละเอียดประกาศ

จังหวัดอุดรธานี เป็นเมืองใหญ่ในภาคดวงอาทิตย์ออกย้วยนอกเหนือและเป็นหมดไปประพฤติการกลุ่มจังหวัดภาคดวงอาทิตย์ออกเฉลียงทิศอุดรตอนบน 1 ของกรุงสยาม เหม็นยางอุดรและเป็นศูนย์กลางกลางตำแหน่งที่ตั้งลุ่มน้ำโขง เดิมทำเลที่ตั้งตรงนี้เป็นบ้านเดื่อหมากแข้งซึ่งมีมานานร่วมสมัยกับพาราเวียงจันทน์ แว่นแคว้นล้านช้าง จังหวัดอุดรธานีได้รับการแต่งตั้งให้เป็นมณฑลเด่นของหัวเมืองฝ่ายนอกเหนือทำนองเป็นทางราชการในสมัยแผ่นดินที่ 4 ปี พ.ศ. 2436 โดยพลตรี พระเป็นเจ้าบรมวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าทองกองก้อนใหญ่ กรมหลวงประจักษ์ศิลปาคม เกิดจากการรวมกันของหัวมณฑลฝ่ายทิศอุดร คือ เมืองกุมภวาปี เมืองหนองหาน นครนครเขื่อนขันธ์กาบแก้วบัวบาน และบ้านเดื่อหมากแข้ง อยู่***งจากกทม. 564 กิโล มีขอบเขตคาดคะเน 11,730 ตารางกิโลเมตร (เดา 7,331,438.75 ไร่) วรรณะที่ 4 ของภาคดวงอาทิตย์ออกเลี่ยงทิศอุดร และยังมีแหล่งความศิวิไลซ์ที่เก่าแก่แห่งหนึ่งของรัฐและของโลกเหม็นยางอุดร มีสภาพภูมิรัฐที่อุดมสมบูรณ์ บุรีจังหวัดอุดรธานีเคยเป็นที่ตั้งของมณฑลอุดรในสมัยรัตนโกสินทร์ มีแถวคุ้มครองกว้างไกลใหญ่ยอดในบ้านเมือง ล่าสุดจังหวัดอุดรธานีเป็นศูนย์กลางการการติดต่อสื่อสารทั้งดินฟ้าอากาศและทางถนนของภาคตะวันออกเบี่ยงนอกเหนือ เป็นสูญสิ้นกลางคณะงานราชการและด้านเศรษฐกิจแห่งเอ็ด 1ของภาคสุริยาออกทแยงทิศอุดรและเขตลุ่มน้ำโขง รวมทั้งมีหายทรสองทรสุมและขนมธรรมเนียมภาคดวงตะวันออกเฉียงทิศอุดรตอนบนด้วย จากหลักฐานทางพงศาวดารและโบราณคดีพบว่า อาณาเขตพื้นที่ที่เป็นจังหวัดอุดรธานีในปัจจุบัน เคยเป็นถิ่นที่อยู่ของบุคคลมาตั้งแต่สมัยก่อนเรื่องเก่าแก่ใกล้เคียง 5,000-7,000 ปี จากหลักฐานการค้นพบที่บ้านเชียง อ.หนองหานและภาพขีดเขียนสีบนผนังถ้ำที่อำเภอบ้านผือ เป็นสิ่งที่แสดงให้เห็นเป็นวิธีดีจนเป็นที่ยอมเหม็นยางอุดรยอมรับในสังคมเรียนตำนานและโบราณคดีวิทยาระหว่างประเทศว่า ชุมชนที่เป็นถิ่นที่อยู่ของมนุษย์ก่อนวิชาประวัติศาสตร์ที่บุรีอุดรธานี มีความศิวิไลซ์ความเจริญในเกรดสูง และอาจออกอากาศความพัฒนานี้ไปสู่รัฐจีนก็อาจเป็นได้ โดยเนื้อๆวิธียิ่งเครื่องลายครามสีลายเส้นที่บ้านเชียงนั้นคาดคะเนว่าอาจเป็นเครื่องเคลือบสีลายเส้นที่เก่าหัวของโลก เหม็นยางอุดร หลังจากยุคความพัฒนาที่บ้านเชียงแล้ว เขตที่เป็นบุรีอุดรธานีก็ยังคงเป็นที่อยู่สึงของมานพสืบต่อมาอีกจนตราบเท่าที่สมัยพงศาวดารของประเทศสยาม นับตั้งแต่สมัยทวารวดีเหม็นยางอุดร (พ.ศ. 1200-1600) สมัยจังหวัดลพบุรี (พ.ศ. 1200-1800) และสมัยกรุงจังหวัดสุโขทัย (พ.ศ. 1800-2000) จากหลักฐานที่พบคือใบเสมาสมัยทวารวดีลพบุรี และภาพเขียนหนังสือปูนบนผนังโบสถ์ที่ปรักหักพังอาณาเขตทิวเขาภูพาน ใกล้วัดรอยพระบาทบัวบก อำเภอบ้านผือ แต่เช่นนี้ยังไม่บังเกิดหลักฐานชื่ออุดรธานีกำเนิดในเหตุการณ์ในอดีตแต่ดั่งใด ต่อมาในสมัยกรุงศรีอยุธยาเป็นราชธานีเหม็นยางอุดร พท.ที่เป็นจ.จังหวัดอุดรธานีกำเนิดในพงศาวดารครั้นราวปีจอ พ.ศ. 2117 พระผู้เป็นเจ้ากรุงหงสาวดีได้ทรงมาตรฐานทัพไทยให้ไปช่วยตีกรุงศรีสัตนาคนหุต (เวียงจันทน์) โดยให้สมเด็จพระมหาธรรมราชากับสมเด็จพระพระราชากัณฑ์มหาราชยกทัพไปช่วยรบ แต่ครั้นเมื่อพหลไทยมาถึงภาราหนองบัวลำภูซึ่งเป็นเหม็นยางอุดรนครหน้าด่านของภาราเวียงจันทน์ สมเด็จพระนเรศวรมหาราชไม่สบายด้วยไข้โรคฝีดาษจึงยกทัพกลับไม่ต้องรบพุ่งกับเวียงจันทน์ และที่เมืองหนองบัวลำภูนี่แหละคาดคะเนว่าเคยเป็นประเทศที่มีความเจริญเติบโตมาตั้งแต่สมัยขอมเรืองศักดา ในสมัยกรุงรัตนโกสินทร์เป็นราชธานีนั้น เมืองอุดรธานีได้ผูกพันกับการศึกศึกสงคราม พูดคือในระหว่างปี พ.ศ. 2369-2371 ได้เกิดกบฏเจ้าอนุวงศ์ยกทัพเข้ามายึดภาราจังหวัดนครราชสีมา ซึ่งมีผู้นำคือ คุณหญิงโม (ท้าวสุรนารี) กระบวนเจ้าอนุวงศ์ได้ถอนทัพกลับมาตั้งรับที่มณฑลหนองบัวลำภู และได้ขับเคี่ยวกับพหลไทยและชาวมณฑลเหม็นยางอุดรหนองบัวลำภูจนทัพเจ้าอนุพงศ์แตกพ่ายไป แม้กระทั่งในปลายรัชสมัยสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ราวปี พ.ศ. 2411 ได้เกิดความพล่านขึ้นในมณฑลจังหวัดอุดรธานี เกี่ยวพันมาจากพวกฮ่อซึ่งกระบวนไทยได้ยกขึ้นไปปราบปรามจนสงบได้ชั่วครู่ พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าทองกองก้อนใหญ่ กรมหมื่นตระหนักศิลปาคม ในปี พ.ศ. 2428 รัชสมัยตีนเหม็นยางอุดรสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว พวกฮ่อได้รวมตัวก่อหวอดร้ายกำเริบเสิบสานเสิบสานขึ้นอีกในมณฑลอุดรธานีและฝั่งซ้ายแควโขง และมีท่วงท่าจะดุเดือดเลือดพล่าน พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวโปรดเกล้ากระหม่อม ให้พระเป็นเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าทองกองก้อนใหญ่ กรมหมื่นตระหนักศิลปาคม เป็นผู้นำทัพใหญ่ฝ่ายใต้ และเจ้าหมื่นไวยวรนาถเป็นขุนพลใหญ่ฝ่ายเหนือ ไปกระทำปราบปรามพวกฮ่อ ในเวลานั้นภาราอุดรธานีก็ยังไม่มีขึ้นชื่อ พ่างแต่บังเกิดชื่อ "บ้านหมากแข้ง" หรือ "บ้านเดื่อหมากแข้ง" ขึ้นกับนครจังหวัดหนองคายขึ้นการคุ้มครองกับมณฑลอุดรธานี และกรมหมื่นแจ่มแจ้งศิลปาคมหัวหน้าทัพใหญ่ฝ่ายใต้ได้เดินทัพผ่านบ้านหมากแข้งไปกระทำการปราบปรามพวกฮ่อจนสงบ ภายหลังการปราบปรามฮ่อสงบแล้วเหม็นยางอุดร ไทยมีกรณีถกเถียงกับประเทศฝรั่งเศส สัมพันธ์จากชาวต่างชาติเศลงกลาว เขมร และญวนเป็นเมืองขึ้น กู่เรียกว่า "กรณีถกเถียง ร.ศ. 112 (พ.ศ. 2436)" ด้วยพระปรีชาญาณของบาทาสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวที่ทรงยอมเสียสละส่วนน้อยเพื่อให้รักษาพยาบาลบ้านเมืองไว้ จึงทรงสละดินแดนฝั่งซ้ายห้วงน้ำโขงให้แก่ประเทศฝรั่งเศส และตามสนธิข้อสัญญาที่ทำขึ้นระหว่าง 2 แว่นแคว้น มีข้อจำกัดห้ามเมืองสยามตั้งกองทหารและป้อมเครื่องกั้นอยู่ในแสงสว่าง 25 กิโลเมตรของฝั่งแม่น้ำโขง ดังนั้น กลุ่มทหารไทยที่ตั้งเหม็นยางอุดรเป็นนิตย์อยู่ที่ภาราจังหวัดหนองคาย อันเป็นเมืองแกนกลางกลางของหัวประเทศหรือมณฑลจังหวัดอุดรธานี ซึ่งมีกรมหมื่นแจ่มแจ้งศิลปาคมเป็นบริวารใหญ่จบสิ้นร. จำต้องอพยพเคลื่อนย้ายลึกเข้ามาเมื่อหมู่บ้านแห่งเพียงผู้เดียวชื่อบ้านเดื่อหมากแข้ง (ซึ่งเป็นที่ตั้งบุรีจังหวัดอุดรธานีสมัยปัจจุบัน) ***งจากฝั่งแควโขงกว่า 50 กม. ครั้นทรงดูเห็นว่าหมู่บ้านแห่งนี้มีจังหวัดชัยภูมิเหมาะสม เนื่องด้วยมีถิ่นน้ำดี เช่น หนองนาเกลือทะเล (หนองกระจ่างปัจจุบันนี้) และหนองน้ำอีกหลายแห่งรวมทั้งห้วยหมากแข้งซึ่งเป็นลำห้วยน้ำใสไหลเย็นเหม็นยางอุดร กรมหมื่นกระจ่างศิลปาคมทรงบังคับให้ตั้งศูนย์มณฑลจังหวัดอุดรธานี และตั้งกองทหารขึ้น ณ หมู่บ้านเดื่อหมากแข้ง จึงพอเห็นได้ว่าภาราจังหวัดอุดรธานีได้มีขึ้นขึ้นโดยประจวบเหมาะเพราะว่าเหตุผลทางด้านความเหนียวแน่นและการนครระหว่างมณฑล อีกทั้งเหตุผลทางราชการค้า การคมนาคมในอดีต ทำนองไรก็ตามคำว่า "อุดร" มามีขึ้นในชื่อภาราตราบใดเดาปี พ.ศ. 2450 (พิธีตั้งนครจังหวัดอุดรธานี 1 เมษายน ร.ศ. 127 พ.ศ. 2450 โดยออกญาศรีสุริยราช วรานุวัตร "โพธิ์ เนติต้นโพ") เท้าสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวได้มีทางพระบรมราชโองการให้จัดตั้งนครอุดรธานีขึ้นที่บ้านหมากแข้ง เป็นหายกลางของมณฑลอุดร ทั่วถึง บุรี จังหวัดอุดรธานี ขอนแก่น จังหวัดหนองคาย เลย หนองบัวลำภู บึงกาฬ สกลนคร นครพนม มุกดาหารในสมัยนั้น หลังการแปรการปกครองจากแบบแผนสมบูรณาญาสิทธิ์ราชมาเป็นระบอบประชาธิปไตย ครั้นวันที่ 21 มิถุนายน พ.ศ. 2475 แล้วได้มีการปรับปรุงกฎระเบียบการเหม็นยางอุดรทำงานร.แผ่นดิน งดการปกครองในระบบมณฑลในส่วนเขตยังคงเหลือล้วนๆบุรีและอำเภอแต่มณฑลอุดรจึงถูกยุบเลิกไปเกินปางจ. "จังหวัดอุดรธานี" แค่นั้น ดั่งไรก็ตามจังหวัดอุดรธานียังคงมีคณะงานร.ด้านการดูแลของกระทรวงต่าง ๆ ที่จัดตั้งในส่วนเขตที่แสดงโครงสร้างของหายกลางการปกครองในพื้นที่อิสานตอนบน เช่น ที่อยู่อาศัยปฏิบัติงานการทะเบียนราษ ภาค 4 คลังเขต 4 สรรพสามิตเขต 4 ศาล ผู้พิทักษ์สันติราษฎ์ภูธรเขต 4 ฯลฯ ถิ่นท่องท่องเที่ยวทางธรรมชาติ[แก้] สวนส่วนกลางหนองกระจ่าง สวนทั่วไปหนองเข้าใจ อ.พาราจังหวัดอุดรธานี ภูฝอยลม อ.หนองแสงเหม็นยางอุดร ทะเลบัวแดง,สวนธรรมชาติ(สวนลิง),วัดถ้ำผาสรวงสวรรค์-ลานหินตั้ง-จุดชมวิวผาตากซ่ง-สะพานหิน-ลานหินงาม3บุรีภายในวนอุทยานภูเขาสวนกวาง ตำบลท่าลี่ อำเภอกุมภวาปี คันดินห้วยหลวง อำเภอมณฑลอุดรธานี สวนกล้วยไม้หอมอุดรซันไฌน์ อำเภอมณฑลอุดรธานี อุทยานแห่งชาตินายูง-น้ำโสม,ภูหมอกบ่วาย,น้ำตกห้วยป่าชี,น้ำตกห้วยอัอ,น้ำตกตาลโตน,น้ำตกเขาเต่า,น้ำตกยูงทอง,น้ำตกตาดน้อย,น้ำตกชีโป,น้ำตกกลบเลา,น้ำตกฟ้าห้วน,น้ำตกคำพม่า อำเภอนายูง อ่างเก็บน้ำพาน อำเภอสร้างคอมเหม็นยางอุดร อุทยานตำนานภูบาท,น้ำตกตาดธารายนต์(ต.คำด้วง),อ่างเก็บน้ำห้วยทรายแก้ว อ.บ้านผือ คำชะโนด อำเภอบ้านดุงเหม็นยางอุดร ถ้ำสุมณฑา,ภูผาหัก,น้ำตกสวรรค์ทอง,น้ำตกผาทอง(หน่วยดูแลสวนแห่งชาติภูผาเหล็ก อำเภอวังสามหมอ) น้ำตกธารงาม,น้ำตกคอยนาง,น้ำตกตาดมะค่า,น้ำตกวังตาดแพ,น้ำตกถ้ำรู,น้ำตกตาดโตน,น้ำตกวังขอนแดง,น้ำตกดังบาล อ.หนองแสง น้ำตกชะโนด,น้ำตกสามเทพ,ถ้ำผาแซง,อ่างเก็บน้ำห้วยน้ำทรงตอนล่าง อำเภอน้ำโสม วนอุทยานวังสามหมอ-แก่งวังใหญ่,ฝายลำพันชาด อำเภอวังสามหมอ น้ำตกนางริน,น้ำตกผาอินแปลง,ถ้ำผาอินแปลง อ.โนนสะอาดเหม็นยางอุดร วนอุทยานคีรีสวนกวาง,อ่างเก็บน้ำลำห้วยทราย,หนองน้ำผุด,ถ้ำพระ,ถ้ำจ้อง อ.โนนสะอาด วนอุทยานภูบาทต้นบัวบก/น้ำตกตาดน้อย,น้ำตกตาดเม็ก,อ่างเก็บน้ำหัวยทราย(หว่างเขาขาด) อ.บ้านผือ สวนแห่งชาติภูผายา,น้ำตกวังขนุน,ถ้ำราชสีห์ อำเภอกุดจับ อ่างเก็บน้ำห้วยตาดข่า,อ่างเก็บถ้อยคำหมากคุณ,ภูลาดช่อฟ้า,น้ำตกห้วยหลีผี,น้ำตกหินตั้ง,น้ำตกตาดโตน(บ้านผาราชสีห์) อ.หนองวัวซอ อ่างเก็บน้ำถ้ำกกดู่/ถ้ำกกดู่(คณะรักษาอุทยานแห่งชาติภูเก้า-ภูพานคำที่ภก.4อ.หนองแสงและที่ภก.5ถ้ำกกดู่ อำเภอหนองวัวซอ) ถ้ำงูซวง,น้ำตก2ชั้น อ.หนองวัวซอเหม็นยางอุดร โฮมสเตย์หมู่บ้านคีรีวงกต-ทะเลหมอก-น้ำตกห้วยช้างพลาย,น้ำตกห้วยพาง,น้ำตกตาดโตน อำเภอนายูง เทือกเขาภูผาแดง(น้ำตกซำหินหงษ์,น้ำตกซำม่วง,ผาจันได,ผาคู่รัก,รอยรอยเท้าผาแดง,ลานหินแตก-หลุมสมบัติพัสถาน,อ่างเก็บน้ำร่องป่าม่วย)อ.บ้านผือ แก่งหินฮอมน้ำตก,แก่งมนน้อย อำเภอวังสามหมอ แหล่งท่องตะลอนทางวิชาประวัติศาสตร์และโบราณคดี[แก้] ที่อยู่มรดกโลกบ้านเชียงเหม็นยางอุดร ศาลหลักนครบุรีอุดรธานี อนุสาวรีย์กรมหลวงตระหนักศิลปาคม อ.พาราจังหวัดอุดรธานี ถิ่นมรดกโลกบ้านเชียง อ.หนองหาน รอยพระบาทหลังเต่า อ.หนองวัวซอเหม็นยางอุดร วัดรอยพระบาทบัวบาน อ.บ้านผือ วัดพระพุทธบาทบัวบก อ.บ้านผือ วัดป่าภูก้อน อำเภอนายูง ศาลหลักเมืองจังหวัดอุดรธานี ศาลเจ้าปู่ย่าอุดรธานี อำเภอประเทศ วัดพระมัชฌิมาวาส อ.มณฑลอุดรธานี คำชะโนด/ศาลเจ้าปู่ศรีสุทโธ,อุตสาหกรรมเกลือสมุทรสินเธาว์ อำเภอบ้านดุง วัดพระแท่นบ้านแดง (หลวงปู่พิบูลย์ )อำเภอพิบูลย์รักษา ถ้ำราชสีห์ อ.กุดจับ วัดถ้ำสหาย อำเภอหนองวัวซอเหม็นยางอุดร วัดป่าภูย่าอู่ อำเภอบ้านผือ วัดนาคาเทวี บ้านนอกข่า อำเภอภารา วัดถ้ำสุมณฑาภาวนา อ.วังสามหมอ วัดผาน้ำทิพย์ อ.วังสามหมอเหม็นยางอุดร วัดป่าศรีคุณาราม อ.กู่แก้วเหม็นยางอุดร วัดป่าภูหินร้อยก้อน อ.หนองแสง วัดถ้ำเพียอินทร์ อ.หนองแสง วัดถ้ำเต่า อำเภอหนองวัวซอเหม็นยางอุดร วัดดอยนางหงษ์ อำเภอวังสามหมอ วัดป่านาคำน้อย หลวงพ่ออินทร์ถวาย อ.นายูง วัดป่าภูฆ้องกระแต/บรรณพตวนาราม(หลวงปู่บุญนาค อุตตโม สาวกหลวงปู่มั่น) อ.ศรีธาตุ วัดภูทองเทพนิมิตร(หลวงพ่อทันการ) อ.หนองแสง วัดเขาช่องชาด อำเภอหนองวัวซอเหม็นยางอุดร ที่วิชาประวัติศาสตร์โฮจิมินห์ อ.พาราจังหวัดอุดรธานี ปรางค์กู่แก้ว อำเภอกู่แก้วเหม็นยางอุดร วัดพระพุทธบาทบัวขาว(วัดภูพระบาท)อ.หนองวัวซอ วัดเทพสิงหาร(หลวงปู่เครื่อง ธรรมจาโร)อำเภอนายูง วัดป่าภูทอง(หลวงปู่คูณ สุเมโร)อำเภอบ้านผือ วัดป่านาคูณ(หลวงปู่บุญมี ปริปุณโณ)อ.บ้านผือ วัดภูหินดัง(หลวงพ่อมหาพยุง ฉินนาลโย)อำเภอบ้านผือ วัดภูสังโฆ/วัดภูสังโฆญาณวิสุทธิโสภณ(หลวงพ่อวันชัย วิจิตโต ผู้เจริญรอยตามเอกหลวงตามหาบัว)อำเภอหนองวัวซอ ถิ่นท่องเดินทางศิลปประเพณีนิยมรีตและกิจกรรม[แก้] งานบูชากรมหลวงกระจ่าง อ.ภารา ณ เขตอนุสาวรีย์กรมหลวงฯ ทุกวันที่ 18 มกราคม ของทุกปีเหม็นยางอุดร งานสักการะเสาหลักเมือง มกราคม ของทุกปี งานสักการะบูชาศาลเทพารักษ์ มกราคม ของทุกปี งานไหว้พระพระพุทธบาทต้นบัวบก อำเภอบ้านผือ จัดแถววัดพุทธบากบัวบก ในวันขึ้น 13–15 ค่ำ พระจันทร์ 3 ของทุกปี งานถนนโภชนา สงกรานต์ภาราจังหวัดอุดรธานี อำเภอประเทศจังหวัดอุดรธานี จัดในช่วงวันวันสงกรานต์ของทุกปี ระหว่างวันที่ 10–16 เมษายนของทุกปี เขตสวนส่วนรวมหนองตระหนัก และถนนเทศาเหม็นยางอุดร งานแบบแผนบุญดอกไม้ไฟล้าน บ้านธาตุ อำเภอเพ็ญ จัดขึ้นวันที่ 15 ค่ำ ดวงจันทร์ 6 งานบุญบั้งไฟกือ(พลุ10ล้าน)ชื่องาน เบิ่งมองศิลป์ถิ่นภูไทเอ้บั้งไฟใหญ่วังสามหมอ อำเภอวังสามหมอ จัดแถวสวนสาธารณะหนองแวงโคก ในวันที่20-25 พฤษภาคมของทุกปี งานตั้งแต่งอำเภอวังสามหมอ ฮีตฮอยศิลปถิ่นภูไทตำนานความรักท้าวเฮ้ากับนางคำบาง จัดอาณาเขตลานภารกิจบริหารอ.วังสามหมอ จัดขึ้นวันที่ 8 มกราคม ของทุกปี งานจารีตแข่งเรือยาวชิงถ้วยพระราชทาน อำเภอกุมภวาปี ช่วงออกพรรษาของทุกปี งานเทศกาลโคมลม อำเภอพิบูลย์รักษ์ ในช่วงแขเดือนพฤศจิกายนของทุกปี งานการฉลองโฮมพาแลง แดนผ้าหมี่ขิดบุรีอุดรธานี อำเภอมณฑลอุดรธานี จัดระหว่างวันที่ 1–15 ธันวาคมของทุกปี งานฉลองเจ้าปู่ เจ้าย่า อำเภอภาราอุดรธานี จัดทุกวันที่ 5 ธันวาคม ของทุกปี งานรำบูชาเจ้าปู่ศรีสุทโธ วันขึ้นปีใหม่ ศาลหลักพาราอำเภอบ้านดุง จัดระหว่างวันที่ 27 เดือนธันวาคม – 2 มกราคมของทุกปี งานแบบแผนบุญบั้งไฟคำชะโนด คำชะโนด อำเภอบ้านดุง บ้านไทพวน ตำบลบ้านเชียง อ.หนองหานเหม็นยางอุดร ที่อยู่จำหน่ายผ้าพื้นภารา บ้านไร่ข่า ตำบลนาข่า อ.มณฑลจังหวัดอุดรธานี งานทุ่งศรีมณฑล งานกาชาด เมืองอุดรธานี ณ สนามทุ่งศรีพารา จัดระหว่างวันที่ 1–15 เดือนธันวาคมของทุกปี เส้นทางเชื่อมโยงการท่องสัญจรกับเมืองใกล้เคียงคู่[แก้] จังหวัดอุดรธานี-หนองบัวลำภู-เลยวัดป่าบ้านตาด-วัดถ้ำกลองเพล-อนุสาวรีย์สมเด็จพระกษัตริย์-ถ้ำเอราวัณ-ภูกระดึง หรือภูหลวง-ภูเรือ-แก่งงอ อุดรธานี-หาดโขงแก่งโขงสวนพงศาวดารภูบาท 1-วัดป่าภูก้อน-วัดป่าบ้านเติม-หาดคัมภีร์-แก่งคู้-น้ำตกตาดหมอก-น้ำตกธารทอง อุดรธานี-หนองคายวัดพระธาตุบังพวน-วัดพระธาตุองค์ตื้อ-เวียงคุก-สะพานมิตรสัมพันธ์-ท่าอยู่-ศาลาแก้วกู่ อุดรธานี-หนองบัวลำภู-ขอนแก่นวัดถ้ำกลองเพล-สวนแห่งชาติภูเก้า-ภูพานคำ-ฝายอุบลรัตน์-วัดรอยพระบาทภูพานคำ-วัดพระธาตุขามแก่น-น้ำตกธารงาม จังหวัดอุดรธานี-จังหวัดสกลนครบ่อสร้างเหวย-บ้านเชียง-วัดป่าอุดมสมพร-วัดถ้ำขาม-หนองหาน-วัดพระธาตุเชิงชุม-วัดป่าสุทธาวาส-พระวังภูพานราชนิเวศ-น้ำตกความสามารถรื่นเริง-วัดถ้ำสุมณฑา-เขื่อนกั้นน้ำน้ำอูน อุดรธานี-กาฬสินธุ์วัดป่าบ้านตาด-วัดมหาธาตุเจดีย์ดอนแก้ว-วัดป่าแมว-วนอุทยานวังสามหมอ-คันดินลำพันชาด-วนอุทยานภูพระ-คันนาลำปาว-สวนสะออน-ไดโนเสาร์สหัสขันธ์-บ้านโพนแพรวาเหม็นยางอุดร สวนส่วนกลาง/สวนพฤกษศาสตร์[แก้] 1. สวนสาธารณะหนองแจ่มแจ้งศิลปาคม ตั้งอยู่ในเขตเทศบาลนครจังหวัดอุดรธานี เป็นหนองน้ำขนาดใหญ่ มีมาตั้งแต่ก่อนตั้งนครจังหวัดอุดรธานี เดิมร้องเรียกว่า หนองนาเกลือแกง ตั้งอยู่ทางทิศอาทิตย์ตกของตัว นครเพื่อเป็นเกียรติยศแก่พลตรีพระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าทองกองก้อนใหญ่ กรมหลวงชัดศิลปาคม ผู้ทรงก่อตั้งเมืองอุดรธานี ในปี พ.ศ. 2530 เทศบาลพาราจังหวัดอุดรธานีได้ทำการสังคายนาหนองกระจ่างขึ้นใหม่ สำหรับถวายเป็นราชสักการะแด่บาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เกี่ยวเนื่องในวโรกาสทรงเติบใหญ่พระชนมฝนครบ 5 รอบ โดยละแวกตัวเกาะกลางน้ำได้จัดทำสวนกระหย่อม ปลูกไม้มาลีปลำดับชั้นหลายชนิดสวยมาก ทำตะพานผนึกระหว่างเกาะ มีน้ำพุ หอน. และสวนเด็กเล่น แต่ละวันจะมีอาณาประชาราษฎร์ไปพักผ่อนและออกอำนาจกายเป็นส่วนแบ่งมาก ทางด้านทิศตะวันตกเฉลียงทิศเหนือจะมีพระนิเวศน์หนองตระหนักซึ่งเคยเป็นที่ประทับตราของตีนสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลสมัยปัจจุบัน เหม็นยางอุดร 2. สวนส่วนกลางหนองสิม เป็นสวนส่วนรวมในย่านท้องถิ่นที่จะให้บริการแก่ประชาชนสำหรับเป็นสถานที่ใช้ในการออกกำลังกาย พักผ่อน ซึ้งในได้มีการจัดภูมิประเทศเหตุด้วยทำกิจกรรมต่าง ๆ เหม็นยางอุดร 3. สวนธารณะหนองบัว เป็นสวนส่วนรวมเพราะใช้ออกศักดิ์กายจัดกิจกรรมต่าง ๆ ให้พลเมืองในพื้นที่ได้เป็นสถานที่พบปะพูดคุยกัน สวนสาธารณะสระบัวตั้วอยู่ในเขตอำเภอนครจังหวัดอุดรธานี ชั้นในจัดเป็นสวนหย่อมปลูกรุกขชาติอ่าไว้ดุจสวย อีกทั้งยังมีการจัดแสดงน้ำพุให้ได้ชมกันอีกด้วย และรอบสวนส่วนรวมอัมพุชินียังมีสิ่งศักดิ์อำนาจ์ประจำบุรีอุดรธานีตั้งอยู่ด้วย นั่นก็คือ ศาลเจ้าปู่ย่า ธานีจังหวัดอุดรธานี 4.สวนพฤกษศาสตร์ สวนรวมพรรณไม้ป่า60พรรษากัณฑ์มหาราชินี ภาคสุริยาออกเฉลียงนอกเหนือ สวน[แก้] จังหวัดอุดรธานีเป็นจ.ที่มีทรัพยากรธรรมชาติทั้งภูและป่าไม้ที่อุดมสมบูรณ์แบบ เป็น1ใน5ธานี(จังหวัดนครราชสีมา-น้ำมูล-ลำมูลบน-ลำตะคอง,ชัยภูมิ-แม่น้ำชี-สายธารพรหม-แควเชิญ,เลย-ลำน้ำเลย-แควพอง-ห้วงน้ำเหือง,อุดรธานี-สายน้ำศึกสงคราม-แควปาว-แม่น้ำห้วยหลวง,สกลนคร-ลำน้ำการสู้รบ-ลำธารายนต์ง-สายน้ำก่ำ) ที่เป็นถิ่นยอดน้ำสายน้ำที่สำคัญของภาคตะวันออกทแยงเหนือ มีอุทยาน/วนอุทยาน/เขตห้ามล่าผู้มีชีวิตป่าที่เอ้ทั้งนี้เหม็นยางอุดร อุทยานแห่งชาตินายูง-น้ำโสม ที่ทำการสวนฯตั้งอยู่ที่บ้านสว่าง ตำบลนายูง อ.นายูง เมืองจังหวัดอุดรธานี(จังหวัดอุดรธานี-เลย-หนองคาย) อุทยานธารงาม-ภูฝอยลม ที่ทำโครงการท่องตะลอนเชิงนิเวศน์ภูฝอยลมตั้งอยู่ที่อำเภอหนองแสง(กรมสวนแห่งชาติสัตว์ป่าและประเภทพืชเตรียมการป่าวร้องเป็นอุทยานแห่งชาติภูฝอยลม) อุทยานแห่งชาติภูผายา ที่กระทำการอุทยานฯตั้งอยู่ที่ภูหินจอมธาตุบ้านห้วยยางคำ ตำบลกุดจับ อำเภอกุดจับ จังหวัดอุดรธานี (ผนวกรวม วนอุทยานภูผาแดง อ.บ้านผือ อุดรธานี,วนอุทยานภูหินจอมธาตุ อ.กุดจับ จังหวัดอุดรธานี,ภูผาเมือง-ภูแปลก-ภูผากูก-ภูผายา หนองบัวลำภู) อุทยานแห่งชาติภูเก้า-ภูพานคำ(หนองบัวลำภู,จังหวัดอุดรธานี,ขอนแก่น) ที่กระทำการอุทยานฯตั้งอยู่ที่บ้านท่าศิลา ตำบลบ้านค้อ อำเภอโนนสัง จังหวัดหนองบัวลำภู มีคณะดูแลอุทยานแห่งชาติภูเก้าภูพานคำที่ภก.4และภก.5ตั้งอยู่ที่จังหวัดจังหวัดอุดรธานี อุทยานแห่งชาติภูผาเหล็ก(จังหวัดสกลนคร,อุดรธานี,กาฬสินธุ์) ที่ทำอุทยานฯตั้งอยู่ที่บ้านท่าวัด ตำบลปทุมวาปี อำเภอส่องดาว จ.จังหวัดสกลนคร มีหน่วยดูแลอุทยานฯตั้งอยู่ที่ภูผาหักอำเภอวังสามหมอธานีอุดรธานี วนอุทยานวังสามหมอ ที่กระทำวนอุทยานฯตั้งอยู่ที่ตำบลหนองกุ้งทับม้า อำเภอวังสามหมอ จังหวัดอุดรธานี วนอุทยานเขาสวนกวาง ที่กระทำวนอุทยานฯตั้งอยู่ที่ตำบลทมนางาม อำเภอโนนสะอาด ธานีจังหวัดอุดรธานี วนอุทยานน้ำตกคอยนาง ที่ทำวนอุทยานฯตั้งอยู่ที่ตำบลหนองแสง อำเภอหนองแสง เมืองอุดรธานี วนอุทยานภูบาทาบัวบก ที่กระทำวนอุทยานฯตั้งอยู่ที่ตำบลเมืองพาน อำเภอบ้านผือ บุรีอุดรธธานี เขตห้ามล่าสัตว์ป่าหนองหัวคู ที่ทำการเขตห้ามล่าปราณีป่าฯตั้งอยู่ที่อ.เมือง จังหวัดอุดรธานี เขตห้ามล่าสิ่งมีชีวิตป่าหนองหานกุมภวาปี ที่ทำเขตห้ามล่าปราณีป่าฯตั้งอยู่ที่อำเภอกุมภวาปี เมืองจังหวัดอุดรธานี เขตห้ามล่าปราณีป่าลำปาว ที่กระทำเขตห้ามล่าสิงสาราสัตว์ป่าฯตั้งอยู่ที่เขตแหลมโนนดีเลิศ ตำบลโนนบุรี อำเภอสหัสขันธ์ จ.กาฬสินธุ์(ทั่วถึงตำแหน่งที่ตั้งอำเภอสหัสขันธ์,ท่าคันโท,หนองกุงศรี ธานีกาฬสินธุ์และภูมิประเทศอำเภอศรีธาตุ,วังสามหมอ บุรีจังหวัดอุดรธานี) ถิ่นท่องเที่ยวล่องแพที่ประธาน[แก้] ล่องแพอ่างน้ำพาน อำเภอสร้างคอม(ปิดท่องสัญจรดวงเดือนมิถุนายน-เดือนกรกฎาคมทุกปีสำหรับปฏิสังขรณ์ระบบนิเวศน์) ล่องแพอ่างเก็บน้ำห้วยตาดข่า อำเภอหนองวัวซอ ล่องแพหนองปะโค อำเภอกุมภวาปี ล่องแพฝายลำพันชาด/วังใหญ่ อ.วังสามหมอ ล่องแพฝายห้วยหลวง อ.มณฑลอุดรธานี สถานที่ประธานทางเรื่องเก่าแก่/พิพิธภัณฑ์[แก้] สวนตำนานภูบาทา ที่ทำการอุทยานฯตั้งอยู่ที่ภูเท้าอำเภอบ้านผือ พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติบ้านเชียง อ.หนองหาน พิพิธภัณฑ์เมืองจังหวัดอุดรธานี อำเภอประเทศ พิพิธภัณฑ์พื้นบ้านไทพวนบ้านเชียง อ.หนองหาน พิพิธภัณฑสถาน/สถูปเจดีย์หลวงปู่สว่าง โอภาโส วัดป่าศรีอุดมรัตนาราม อ.โนนสะอาด พิพิธภัณฑสถาน/สถูปเจดีย์หลวงพ่อทูล ขิปุปปญโญ วัดป่าบ้านค้อ อำเภอบ้านผือ พิพิธภัณฑสถาน/สถูปหลวงปู่ถิร ฐิตธมโม วัดป่าบ้านจิก/ทิพยรัฐนิมิตร อำเภอภาราอุดรธานี พิพิธภัณฑ์/สถูปเจดีย์หลวงตามหาบัว ญาณสัมปันโณ วัดป่าบ้านตาด อ.ประเทศจังหวัดอุดรธานี พิพิธภัณฑสถาน/สถูปเจดีย์หลวงปู่ดวงจันทร์ศรี จนททีโป วัดโพธิสมภรณ์ อำเภอภาราจังหวัดอุดรธานี พิพิธภัณฑ์/สถูปเจดีย์หลวงปู่อ่อน ญาณสิริ วัดป่านิโครธาราม อำเภอหนองวัวซอ พิพิธภัณฑ์/สถูปหลวงพ่อคำพอง ติสุโส วัดถ้ำกกดู่ อ.หนองวัวซอ พิพิธภัณฑ์/สถูปเจดีย์หลวงปู่บัว สิริปุณโณ วัดป่าหนองแซง อำเภอหนองวัวซอ พิพิธภัณฑสถาน/สถูปหลวงปู่อ่อนสา สุขกาโร วัดป่าประชากรชุมพลความเจริญรุ่งเรืองราม อำเภอภาราอุดรธานี พิพิธภัณฑสถาน/เจดีย์หลวงปู่มี ปมุตโต วัดดอยเทพนิมิตร/ถ้ำเกีย อ.หนองวัวซอ พิพิธภัณฑสถาน/เจดีย์หลวงปู่พรหม จิรปุญโญ วัดประอำนาจธรรม อำเภอบ้านดุง พิพิธภัณฑสถาน/สถูปเจดีย์หลวงปู่อุ่น ชาคโร วัดดอยบันไดสุคติ อ.หนองวัวซอ พิพิธภัณฑสถาน/สถูปหลวงพ่อคำแพง อัตตสันโต วัดป่าบุญญานุสรณ์ อ.หนองวัวซอ พิพิธภัณฑสถาน/สถูปหลวงปู่ลี กุสลธโร วัดภูผาแดง/วัดป่าเกษรศีลศีลธรรมสถูป อ.หนองวัวซอ พิพิธภัณฑสถาน/สถูปหลวงปู่บุญเดือน กมโล วัดป่าความสงบสุขกาวาส อ.ไชยวาน แหล่งเรียนรู้และท่องเดินทางเชิงพงศาวดารโฮจิมินห์ บ้านหนองฮาง ตำบลเชียงพิณ อำเภอพาราอุดรธานี

แสดงความคิดเห็น

ประกาศอัพเดท

ท่อเหล็กดำ ท่ออัลลอยด์ แป๊บกลม แป๊บดำ ท่อเหล็กกล้า ท่อสแตนเลส ท่อเหล็ก 0863279220

(โพสต์ประกาศฟรี กรุงเทพมหานคร) - อุตสาหกรรม เครื่องจักรอื่นๆ 9 ก.ค. 2563

ราคา ไม่ระบุ

เข้าชม 3 ครั้ง

บริษัทยามรักษาความปลอดภัย รปภ เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย พนักงานรักษาความปลอดภัย ติดต่อ บริษัทท็อปโพรเทค 088 6664462

(โพสต์ประกาศฟรี สมุทรปราการ) - ธุรกิจ งานประกัน 9 ก.ค. 2563

ราคา 999 บาท

เข้าชม 6 ครั้ง

เงินด่วน เงินทุน sme ทันใจ อนุมัติไว

(โพสต์ประกาศฟรี กรุงเทพมหานคร) - อุตสาหกรรม เครื่องจักรเครื่องจักร 9 ก.ค. 2563

ราคา 1,000,000 บาท

เข้าชม 8 ครั้ง

เงินด่วน เงินทุน sme ทันใจ อนุมัติไว

(โพสต์ประกาศฟรี กรุงเทพมหานคร) - ธุรกิจ งานนำเข้า ส่งออก 9 ก.ค. 2563

ราคา 1,000,000 บาท

เข้าชม 10 ครั้ง

เงินด่วน เงินทุน sme ทันใจ อนุมัติไว

(โพสต์ประกาศฟรี กรุงเทพมหานคร) - จิวเวลลี่ เครื่องประดับเครื่องประดับ 9 ก.ค. 2563

ราคา 1,000,000 บาท

เข้าชม 8 ครั้ง

น้ำยาเช็ดกระจก 3M ใช้สำหรับทำความสะอาดและเช็ดขจัดคราบสกปรกต่างๆ

(โพสต์ประกาศฟรี กรุงเทพมหานคร) - อื่นๆประชาสัมพันธ์สินค้า 9 ก.ค. 2563

ราคา 135 บาท

เข้าชม 1 ครั้ง

Balance X นิยามแห่งความสุขของบุรุษ & สตรี แข็งไว ใหญ่จริง ทนทาน นานเสร็จ เม็ดเดียว เสียวยันเช้า พิสูจน์แล้ว !!

(โพสต์ประกาศฟรี กรุงเทพมหานคร) - เสริมสวย สุขภาพผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพ 9 ก.ค. 2563

ราคา ไม่ระบุ

เข้าชม 0 ครั้ง

www.เลขมังกร.com เปลี่ยนเบอร์ เปลี่ยนชีวิต ปรึกษา การเปลี่ยนเบอร์ ฟรี

(โพสต์ประกาศฟรี กรุงเทพมหานคร) - มือถือ อุปกรณ์สื่อสารซิมการ์ด เบอร์สวย 9 ก.ค. 2563

ราคา ไม่ระบุ

เข้าชม 0 ครั้ง

รับทำกรอบรูป กรอบลอย กรอบรูปใส่นาฬิกา ของขวัญแต่งภาพ ของขวัญจากภาพถ่าย ของขวัญทุกเทศกาล

(โพสต์ประกาศฟรี กรุงเทพมหานคร) - หัตถกรรม ของที่ระลึกอื่นๆ 9 ก.ค. 2563

ราคา ไม่ระบุ

เข้าชม 0 ครั้ง

โคลด์พลาสติก, Cold plastic, สีโคลด์พลาสติก, วัสดุโคลด์พลาสติก

(โพสต์ประกาศฟรี สมุทรสาคร) - อุตสาหกรรม เครื่องจักรวัตถุดิบ วัสดุ เคมีภัณฑ์ 9 ก.ค. 2563

ราคา ไม่ระบุ

เข้าชม 0 ครั้ง

ติด SeoTextlink 300 เว็บ ที่นี่!

ราคา ไม่ระบุ

  • ผู้ลงประกาศ : อุดรธานี
  • ความต้องการ : แนะนำ
  • สภาพสินค้า : ไม่ระบุ
  • วันที่ลงประกาศ : 21 มิ.ย. 2560
  • อัพเดทล่าสุด : 21 มิ.ย. 2560 03:16:15 น.
  • ที่อยู่ : สถานที่ท่องเที่ยว
  • จังหวัด : โพสต์ประกาศฟรี อุดรธานี
  • เบอร์โทรศัพท์ : 023432423432
  • Email : udonthani@gmail.com

ติดต่อเจ้าหน้าที่ด่วน